Vrste studija u medicinskim istraživanjama

Studije liječenja kontrolirane placebom 

Za studije liječenja, najkvalitetnije studije su randomizirane, dvostruko slijepe, placebo kontrolirane studije. To znači da su istraživači uzeli grupu ispitanika i nasumično dodijelili polovicu na tretman, a polovinu na placebo (bez liječenja), ali ni sudionici ni istraživači nisu znali ko je u svakoj grupi. Evaluacije se rade na početku i na kraju studije, a zatim se šifra šifrira kako bi se utvrdilo da li je tretirana grupa prošla bolje od placebo grupe. „Jedno slijepe“ studije su slične u dizajnu i kvalitetu, osim što su samo ocjenjivači (a ne i sudionici) zaslijepljeni u kojoj su grupi. 

Otvorene studije liječenja 

„Otvorena“ studija je studija nižeg kvaliteta. To znači da svi dobijaju tretman i znaju da su ga dobili. Nažalost, zbog „placebo efekta“, bihevioralni rezultati se obično poboljšavaju samo nadom koji učestvuje u istraživanju, pa je obično nejasno jesu li poboljšanja iz otvorenih studija stvarna ili zamišljena. Otvorene studije korisne su za dokazivanje sigurnosti, za utvrđivanje vrste moguće koristi, a ponekad se koriste za prikupljanje podataka o promjenama u rezultatima medicinskih testova (biomarkeri). Ako otvorena studija ima vrlo obećavajuće rezultate, korisno je nastaviti s placebom kontroliranom studijom.