SUPER RODITELJI je blog za mame i tate koji veruju u svoju decu iznad svega, bez obzira na dijagnozu koju im je neko postavio – autizam, disharmonični razvoj, aspergerov sindrom, ADHD…

Ideja da se napravi ovaj blog nastala je kroz razmenu iskustava roditelja dece sa dijagnozom spektra autizma (autizam, disharmonični razvoj, aspergerov sindrom itd), koji su, u želji da pomognu svojoj deci, počeli da razmenjuju informacije na u okviru  facebook grupa. Ono što ove roditelje povezuje je razumevanje da autizam nije psihijatrijski poremećaj, već kompleksna bolest imuno sistema, koja zahteva sveobuhvatan medicinski pristup. 

Cilj ovog bloga je da omogući roditeljima dece iz spektra autizma da na jednom mestu pronađu i razmene informacije o medicinskim tretmanima autizma. Ova saznanja su roditelji ranije najčešće samostalno pronalazili i obazrivo delili sa drugima, zbog uvreženih shvatanja o prirodi autizma, kao bolesti ili stanju sa kojim se treba pomiriti, i koje može da se popravi isključivo kroz rad sa dobrim defektologom ili logopedom. Ne potcenjujući vrednost rada defektologa sa našom decom, kroz ovaj blog želimo da istaknemo važnost medicinskih tretmana u lečenju autizma, koji mogu biti neophodni da bi sa detetom moglo uopšte da počne da se radi i postignu vidljivi rezultati u saradnji sa drugim stručnjacima.

Ovaj blog zasnivamo na naučnim istraživanjima i iskustvima roditelja koji neprestano uče kako da pomognu svojoj deci, kao i onih koji su kroz vredan rad već uspeli da ostave razne vrste dijagnoza svoje dece iza njih, a koji nam daju dodatnu nadu i veru u svetlu budućnost naše dece. 

Dobro nam došli!

Potrebno je još puno istraživanja o uzrocima autizma i načinu njegovog liječenja

Međutim, vjerujemo da sada postoji dovoljno dokaza za tretmane pomenute u ovom blogu da ih je razumno smatrati opcijama liječenja, jer će one vjerojatno biti korisne nekim osobama s autizmom i općenito imaju nizak rizik od štetnih učinaka.

Važno je imati u vidu da je autizam heterogeni poremećaj, a nedavna istraživanja sugeriraju da vjerojatno postoji nekoliko podtipova autizma. Vjerovatno su različiti genetski i okolišni faktori povezani sa svakom podskupinom. Dakle, malo je vjerojatno da će se bilo koji tretman primijeniti na sve koji imaju autizam. U nekim slučajevima medicinsko testiranje ili nutritivna procjena mogu biti od velike pomoći kao putokaz o tome hoće li liječenje biti korisno ili ne.